De RB Podcast

‘In de Tweede Kamer zouden meer fiscalisten moeten plaatsnemen’.

September 06, 2023 Het Register Belastingadviseurs
De RB Podcast
‘In de Tweede Kamer zouden meer fiscalisten moeten plaatsnemen’.
Show Notes

Dennis Jongbloed is partner van een fiscaal boutique kantoor, met vestigingen in Enschede, Almelo en Den Haag. Maatschappelijk ondernemer, fiscaal jurist, vakidioot en bierbrouwer. Hoe verhouden het Belastingparadijs en Taxfree Willy zich tot de fiscale advisering van MKB-ondernemingen. En wat kunnen fiscalisten leren van bierbrouwers? De RB Podcast toog naar Enschede om deze prangende vragen van een antwoord te voorzien. En kwam uit bij Dennis Jongbloed. Gepokt en gemazeld als fiscaal jurist met een bloeiende praktijk. Maar tegelijk ook bierbrouwer voor het goede doel. Met accijns als een van de verbindende elementen. Een gesprek met Sylvester Schenk, de vaste host van de RB Podcast, over de behoefte aan ‘armchair thinking’, de betekenis van een ‘nichekantoor’ en de zuiverheid van bier als metafoor voor uitstekend fiscaal advies.